Fjord

Om Røysi

 

Røysi Invest AS er et investeringsselskap, eiet av Oddvar Røysi.
Roysi.no er en portal til selskapene i Røysi Invest AS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Røysi Invest AS
Egge Gård, 3514 Hønefoss | E-post:post@roysi.no